15 maja przypada Święto Polskiej Muzyki i Plastyki.

Muzyka jak i plastyka towarzyszyła ludziom od zawsze, zarówno w pracy, jak i zabawie, od najmłodszych lat     do późnej starości. Historia muzyki polskiej obejmuje wszystkie epoki począwszy od średniowiecza. Pierwszą kompozycją w języku polskim jest pieśń weselna „Oj Chmielu, Chmielu” oraz utwór muzyczny Wincentego    z Kielczy Gaude Mater Polonia (XIII wieku). Najstarszą znaną polską pieśnią jest Bogurodzica.

Artyści muzycy i plastycy tworzą dziedzictwo kulturowe Polski przekazywane kolejnym pokoleniom. Każdy z nas ma ulubiony utwór muzyczny czy dzieło malarskie. Polska muzyka od zawsze pełniła ważna rolę w kulturze światowej. Najbardziej znanym na świecie polskim kompozytorem jest Fryderyk Chopin. Światową sławę zyskali także : Ignacy Jan Paderewski, Karol Szymanowski, Stanisław Moniuszko, Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki, Wojciech Kilar, Zygmunt Krauze i wielu innych. Do znanych i lubianych muzyków polskich, należą takie sławy jak: Jan Kiepura, Mieczysław Fogg, Hanka Ordonówna, Wojciech Młynarski, Anna Jantar, Krzysztof Krawczyk, Włodzimierz Korcz, Agnieszka Osiecka, Marek Grechuta, Czesław Niemen, Maryla Rodowicz, Seweryn Krajewski, Zbigniew Wodecki, Ewa Bem, oraz kultowe zespoły: Dżem, Odział Zamknięty, TSA, Budka Suflera, Lady Punk, Perfect, Manam, Bajm, Breakout, T.Love,

        Podobnie rzecz się ma z plastyką. Już w średniowieczu sztuka plastyczna w Polsce rozkwitała, a Kazimierz Wielki stworzył z Krakowa centrum sztuki. Jednym z pierwszych zasłużonych artystów był malarz i rzeźbiarz Wit Stwosz, twórca m.in. głównego ołtarza w krakowskim Kościele Mariackim. Zachwycamy się także  dziełami polskich malarzy, takich jak: Aleksander Gierymski,  Józef Chełmoński, Apoloniusz Kędzierski, Teodor Axentowicz, Wojciech Kossak, Jerzy Kossak, Stanisław Witkiewicz, Stanisław Kamocki, Alfred Wierusz-Kowalski, Włodzimierz Tetmajer, Jan Matejko, Wincenty Wodzinowski, Wojciech Weiss, Władysław Ślewiński, Mela Muter, Tadeusz Makowski, Zdzisław Beksiński, Józef Mehoffer, Tamara Łępicka.

          Muzyka i plastyka wspólnie przeplatają się i uzupełniają. Malowanie muzyki jest jedną z ciekawszych form integrujących aktywne słuchania muzyki z działalnością plastyczną. Chociaż dzieła muzyczne i plastyczne różnią się formą, środkami wyrazu, można w nich dostrzec wzajemne związki i zależności. Pomimo różnic, używa się    do ich opisu najczęściej takich samych określeń: harmonia, ton, barwa, kontrast, głębia, czystość, statystyka, dynamika, kontrapunkt.

          Święto Polskiej Muzyki i Plastyki ma na celu promowanie polskiej sztuki. Pamiętajmy, że mamy doskonałych malarzy, rzeźbiarzy i grafików jak również kompozytorów muzyki i wykonawców. Dbajmy o edukację nowych pokoleń artystów. Aktywność twórcza, która jest wyrażona za pomocą artystycznych form wyrazu: tanecznej, ruchowej, słownej czy plastycznej jest wartością, którą warto i należy pielęgnować i rozbudzać.

Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym

                                               na miłość.

                                                                             Jan Paweł II