Logo Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu

8 czerwca 2020 r. komisja konkursowa spośród trzech  nadesłanych prac wyłoniła zwycięski projekt logo Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu. Zwyciężczynią jest:  IDA JASTRZĘBSKA-PYPOWSKA serdecznie gratulujemy.   Zgodnie z regulaminem praca została dostosowana graficznie i kolorystycznie w celu wykorzystywania znaku.  Biała lilia, kolor czerwony i żółty nawiązuje do herbu Gminy Skórzec, Kolor zielony symbolizuje otaczające gminę lasy, pola i łąki, całość dopełnia błękit nieba. Praca spełnia wszystkie kryteria konkursu i walory estetyczne. Nowe logo jest znakiem Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu.