Występy Grup Śpiewaczych i Zespołów Ludowych

Serdecznie zapraszamy!!!!!!!!!!
Już w niedzielę 20 września niezapomniane występy Grup Śpiewaczych i Zespołów Ludowych z całego powiatu siedleckiego.Skórzec Parking przy Kościele początek godzina 13.00