,,Zmiennicy” w Skórcu

Żółty fiat 125p został ustawiony przy głównej trasie prowadzącej przez Skórzec, w rejonie skrzyżowania ulicy Siedleckiej i Ogrodowej. I od razu zaczął budzić zainteresowanie. Dla młodszych jest to tylko jakiś stary samochód, ale wielu rozpoznaje, że to nasz kultowy „Fiat 125p”. Dlaczego ten relikt naszej motoryzacji stanął w centrum Skórca? – Jest to „witacz”, który odnosi się do swego rodzaju historii naszej miejscowości – wyjaśnia Wójt Gminy Skórzec, Jerzy Długosz. – Bo właśnie w Skórcu był kręcony jeden z odcinków bardzo popularnego serialu filmowego „Zmiennicy”. A w tym filmie jedną z głównych ról „grał” właśnie „Fiat 125 p”, który służył jako filmowa taksówka. I nasz „witacz” bardzo ściśle do tego nawiązuje. Na drzwiach bocznych, tak, jak w serialu”, ma numer boczny „1313” oraz sygnaturę warszawskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego. Zadanie zostało zrealizowane przez Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne oraz że zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.