XIV Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie zaprasza do wzięcia udziału w XIV Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych. Przegląd, który odbędzie się w dniach 11 – 12 stycznia 2023 r. na sali widowiskowej GOK w Zbuczynie. Skierowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z placówek kulturalno-oświatowych, szkół, świetlic, domów kultury i Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej informacji znajduje się na stronie www.gokzbuczyn.pl